SPEAKER

Jan Prchal

Hudební pedagog
Je český hudební pedagog, sbormistr, organizátor Hudební olympiády a mnoha dalších hudebních a projektů, autor metodických a didaktických materiálů a v současné době i student doktorského studijního programu v oboru hudební teorie a pedagogika. Díky své práci v oblasti hudební výchovy se stal v roce 1999 držitelem čestného ocenění České hudební rady při UNESCO. Od roku 2013 je členem prezídia i Pedagogické skupiny České hudební rady při UNESCO.Výčet jeho publikací a aktivit je obdivuhodný. Jako první v ČR prosadil koncept spojení ZŠ a ZUŠ. V rámci své pedagogické činnosti se snaží reflektovat moderní trendy hudební pedagogiky při respektování svébytnosti české hudebnosti. Letos byl pozván jako přednášející na Shanghai Conservatory of Music a spolupráce bude pokračovat i v roce 2019. Od roku 2012 je členem katedry HV PedF UJEP Ústí nad Labem jako odborný asistent, od roku 2016 rovněž HV PedF UK Praha (Didaktika HV). Od roku 2018 vyučuji na TU Liberec v rámci Univerzity 3. věku historii nonartificiální hudby XX. století. Je autorem mnoha publikací a odborných textů z oblasti hudební pedagogiky. ‍
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/profil-katedry/pracovnici-katedry/profily-vyucujicich/paeddr-jan-prchal/