SPEAKER

Martin Grobár

Hudební pedagog
Hudební pedagog, sbormistr a autor webových projektů Sluchohry a Modernihv. Ve své specializaci se zaměřuje na využití současné hudební technologie ve vyučování hudební výchovy na druhém stupni základní školy. Tento obor vyučoval v letech 2013–2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem lektorského týmu kurzu Letní dílny hudební výchovy, které organizuje Společnost pro hudební výchovu ČR. Zde propaguje využívání hudební technologie učiteli hudby. V současnosti je pedagogem a sbormistrem na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Roku 2013 realizoval výzkum využití notačního programu jako nástroje rozvoje hudební tvořivosti v rámci svého doktorského studia.
https://sluchohry.cz/http://www.modernihv.cz/