SPEAKER

Štěpánka Lišková

Hudební pedagožka
Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto získala ve specializačním studiu kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a nahlédla prostřednictvím kurzů do základů pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (lektor muzikoterapie dětí s Downovým syndromem – týdenní letní stáže). Přednáší na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni a paralelně učí HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Má bohatou publikační činnost zaměřenou na kontext teorie a praxe v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Ve specializačním studiu Pedagogické fakulty ZČU vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Kromě výuky hudební výchovy na PF vede na GFK kroužek tanců a pěvecký sbor, spolupracuje se školním divadlem. Je dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Jejím velkým koníčkem je v současné době (kromě výuky HV) hra západoafrických rytmů a tanec. Po deset let si opakovaně osvojuje základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.