Podstatou projektu je vytvoření, příprava a realizace opery na námět novely Michaila Bulgakova Psí srdce. Tento námět bude zpracován formou kočovného operního představení ve velkoprostorovém stanu pro zhruba 300 posluchačů. Tvůrci projektu mají ambici vytvořit angažované operní představení, které se bude věnovat aktuálním otázkám (např. úloha vědy ve společnosti, sociální experimenty, biomedicína nebo vztah zdraví a peněz). Bulgakovův text je ideálním tavícím kotlíkem těchto témat. Pro promýšlení výše uvedených otázek v kontextu evropské kultury jsme zvolili žánr opery. Ta, coby syntetická umělecká forma (divadlo, hudba, výtvarné umění), na základě literárního díla nabízí širokou škálu komunikačních prostředků.

Loutka podle Barykova

Loutka podle Barykova

Kostým profesora Preobraženského

Kostým profesora Preobraženského

Příprava projektu byla zahájena již v roce 2018. Pandemie Covid-19 přípravy během uplynulých dvou let dramaticky zpomalila. V současné době máme vytvořené libreto v angličtině od Emmanuela Viauda. Hudbu zkomponují tři skladatelé ‒ Miloš Orson Štědroň, Michael Emanuel Bauer a Robert Mimra. Třetí jmenovaný vytvořil hudbu k prvním třem obrazům opery, která je ve verzi se zpěvem, klavírem, cembalem a bicími nástroji k poslechu zde: 1. obraz, 2. obraz, 3. obraz. Finální verze počítá se šestnáctičlenným instrumentálním souborem, kde budou hudebníci převážně z České a Slovenské republiky. Na pěvecké role bude vyhlášen konkurz ve všech do projektu zapojených zemích. Počítáme se dvěma pěveckými ansámbly, které se budou během provedení opery střídat. Dalšími členy uměleckého týmu jsou režisérka Karla Štaubertová, tanečnice a choreografka Andrea Miltner a výtvarník Jan Pfeiffer. Na přípravách projektu v první fázi dále spolupracuje zvukový mistr a light designer.

Součástí scény bude více než osmimetrová otočná věž s dalšími pohyblivými prvky, animace návrhu věže je zde. Věž je samostatným projektem, ke kterému máme zatím vytvořený základní koncept a technickou zprávu. Počítáme s tím, že po provedení opery bude věž umístěna ve veřejném prostoru a bude sloužit jako zázemí pro další umělecké aktivity a navazující projekty.Plánujeme realizovat operní představení v minimálně pěti zemích Evropy a také uskutečníme několik streamovaných představení do dalších zemí i mimo Evropu. Opera bude vytvořena v angličtině, titulky budou vždy v národních jazycích v zemi, kde operu provedeme. Jazyky titulků pro stream budou angličtina, francouzština a španělština. Datum turné po Evropě jsme posunuli na rok 2026, definitivní termín však bude záviset na vývoji pandemie Covid-19.

Visualization of the Tower in Public Space

Vizualizace věže ve veřejném prostoru

Zkouška pohyblivých prvků věže

Zkouška pohyblivých prvků věže

Na provedení opery budou navázány doplňkové vzdělávací aktivity. Jednak to budou semináře pro žáky škol, jejichž cílem bude posílení umělecké kreativity dětí a mladých lidí. Prostředkem k tomuto cíli bude operní inscenace, kterou použijí lektoři jako výchozí bod pro jednotlivé školní projekty. Druhý okruh vzdělávání bude určen profesionálům. Vytvoříme návod, jak realizovat nezávislé operní představení mimo kamenná divadla ‒ odborné veřejnosti nabídneme manuál a školení. Dále budeme vzdělávat mladé operní zpěváky formou mistrovských kurzů. Třetí okruh bude určený veřejnosti ‒ jedná se o diskusi na obecná témata jako úloha vědy ve společnosti, nerovný přístup ke zdravotní péči, problematika estetické medicíny apod. Operní představení bude sloužit jako katalyzátor ke komunikaci těchto témat.

Rychlý přesun společnosti do on-line prostředí v letech 2020 a 2021 posílil také využití technologií v našem projektu kočovné opery. Využití streamovaných představení, ozvučení, videoprojekce a moderní triky light designerů byly již v původní verzi projektu. Vytvoření samostatného webu ke kočovné opeře je samozřejmostí. Nově jsme přidali vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit jako komunikační kanál s diváky – bude možné přes aplikaci rezervovat vstupenky, zjistit termíny nejbližších přestavení, doprovodných vzdělávacích aktivit apod. V opeře bude také využit princip kinoautomatu – diváci budou mít možnost hlasovat o dvou verzích začátku a konce druhého jednání. Pro hlasování bude využita tato mobilní aplikace. Ve školním roce 2022/2023 plánuje uskutečnit crowdfundingovou kampaň, která zajistí financování další fáze projektu. Jako hlavní finanční zdroj budeme žádat o dotaci z Kreativní Evropy (fondy EU). Dalšími zdroji budou dary mecenášů, sponzorské dary, národní kulturní granty, výtěžek z prodeje vstupenek a finanční příspěvky do realizace projektu zapojených organizací.

Floor Plan of the Large Tent

Půdorys velkoprostorového stanu