Využití principů projektového managementu v řízení ZUŠ

ve vaší škole, dle individuální domluvy

Pro vedoucí pracovníky ZUŠ
Rozsah: 
2 hodiny

Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky ZUŠ se základními principy projektového řízení a jejich využití v řízení školy. Lektor na příkladu konkrétních projektů ukáže cestu od prvotního nápadu, přes hledání jasných obrysů, po ostrý test během realizace projektu. V samostatné části semináře pak lektor představí metodu matice logického rámce, která je elegantním nástrojem pro utřídění myšlenek a vypracování projektového záměru. V návaznosti na seminář bude připraven e-learningový kurz, který nabídne příklady aplikací manažerských a projektových nástrojů pro řízení škol.

Lektor: Robert Mimra

Vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Po studiích se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků a organizací.

Text Link

Registrace

Využití principů projektového managementu v řízení ZUŠ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou