Osobní portfolio pedagoga

ve vaší škole, dle individuální domluvy

Pro vedoucí pracovníky ZUŠ
Rozsah: 
2 nebo 4 hodiny

Seminář předává poznatky o tvorbě profesního portfolia na ZUŠ a o jeho souvislostech s legislativou a budoucí kariérou. Významně se věnuje motivaci učitelů k tvorbě portfolia a přestože legislativa tuto činnost příliš nereguluje, význam portfolia tím není nijak umenšen. Účastníci poznají mnoho věcných argumentů pro využití profesního portfolia při rekapitulaci profesního života nebo dosažených výsledků pedagoga a bude jim podrobně představen jako nenahraditelný nástroj pro plánování profesního rozvoje. Účastníci si odnesou digitální šablonu pro tvorbu profesního portfolia s naprogramovaným balančním grafem a s návodem k použití při individuálním hodnocení dosavadních profesních úspěchů a plánování svého dalšího vzdělávání.

Lektor: Jiří Taufer

Mgr. Jiří Taufer, Ph. D. vystudoval Gymnázium v Pardubicích, Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou hudební výchovou (magisterské studium) a Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity v oboru teorie hudby a pedagogika (doktorské studium). Po mnohaleté pedagogické praxi na zvláštní škole v Trutnově, ZUŠ v Rýmařově a ZUŠ v Bruntálu, nastoupil v srpnu 2000 do funkce ředitele ZUŠ v Rýmařově, kde působí dodnes. V rámci firmy EducaTrans s.r.o. se věnuje lektorské činnosti především na základních uměleckých školách. Je autorem vyhledávané Školy hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ. V březnu 2018 byl oceněný hejtmanem Moravskoslezského kraje za dlouholetou projektovou činnost a za mezinárodní aktivity ZUŠ Rýmařov.

Text Link

Registrace

Osobní portfolio pedagoga

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou