Dne 25. 5. 2022 vyhlásilo MŠMT výzvu č. 02_22_002 Šablony I v rámci nového operačního programu J. A. Komenský. Žádat o dotaci z aktuální výzvy Šablon I mohou ZUŠ, ZŠ, MŠ a střediska volného času. Příjem žádostí je otevřen do 28. 4. 2023. Dne 30. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 02_22_003 Šablony I
pro SŠ, VOŠ a konzervatoře (příjem žádostí do 30. 11. 2022). Projekty v Šablonách I jsou v rozsahu od 24 do 36 měsíců.
Portedo o.p.s. se zaměřuje především na projekty uměleckých škol.

Šablony I v OP JAK pro ZUŠ

 • 1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
 • 1.VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
 • 1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ
 • 1.VII/4 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

Šablony I v OP JAK pro SŠ a konzervatoře

 • 1.VII/1‒7 Personální šablony
 • 1.VII/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • 1.VII/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • 1.VII/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
 • 1.VII/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
 • 1.VII/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Několik obecných principů projektů Šablon

 • Žadatel projekt sestavuje z předem definovaných šablon (= aktivit)
 • Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je v kompetenci ředitele školy; povinné je naplnění obsahu šablon vybraných školou
 • Z rozpočtu projektu je možné nakupovat i didaktické pomůcky, kancelářské vybavení, audiovizuální techniku, IT techniku aj. (nabídka např. firmy Disk: balíček pro školy)
 • Jedná se o projekty, které jsou zjednodušené ve svém vykazování
 • Není předkládáno a ze strany MŠMT kontrolováno účetnictví projektu


Na základě zkušeností s desítkami projektů z Šablon v OP VVV a spoluprací na dalších projektech financovaných z fondů EU pracovníci Portedo o.p.s. vypracovali systém spolupráce se školami, který umožňuje nastavit projektové řízení podle potřeb jednotlivých škol (míru zapojení pracovníků Portedo o.p.s. do projektu určuje vedení školy).

Komplexní služby zahrnují také pořádání seminářů a webinářů pro koordinátory jednotlivých projektů i vedení škol. Součástí nabídky jsou též individuální konzultace projektů ZUŠ (první konzultace je bezplatná).

V úterý 21. března 2023 pořádáme webinář k Šablonám I pro ZUŠ.

Na základě spolupráce se školami v posledních letech (z toho bylo 34 ZUŠ a konzervatoří) nabízíme následující služby:

Konzultace projektů před podáním žádosti.

Podání žádosti v systému IS KP.

Kompletní management projektů v IS KP a IS ESF a v případných návazných systémech (podání a opravy monitorovacích zpráv, komunikace s administrátory MŠMT, žádosti o platbu a finanční vypořádání projektů, ad.)

Pomoc s finančním řízením projektů.

Možnost školení projektovým manažerů z jednotlivých škol.

Vytvoření aplikace, která zjednoduší práci s podklady k vykazování projektů ‒ kontrola duplicity, součty odpracovaných hodin, veškeré formuláře k vykazování projektu na jednom místě a s automatickými kontrolami, automatické zakládání portfolií učitelů a další funkce usnadňující projektové řízení.

Registrace

Mám zájem o spolupráci na projektu Šablon I OP JAK

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou