V současné době připravuje MŠMT výzvu na projekty tzv. Šablon. Výzva bude vyhlášena v rámci nového operačního programu J. A. Komenský (aktuální předpoklad k příjmu žádostí je květen 2022 až duben 2023). Žádat o dotaci z Šablon I budou moci ZUŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a střediska volného času. Portedo o.p.s. se zaměřuje především na projekty základních uměleckých škol.

Několik obecných principů projektů Šablon:

  • Žadatel projekt sestavuje z předem definovaných šablon (= aktivit)
  • Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je v kompetenci ředitele školy; povinné je naplnění obsahu šablon vybraných školou
  • Z rozpočtu projektu je možné nakupovat i didaktické pomůcky, IT techniku, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení aj. (bude upřesněno ve výzvě Šablony I v OP JAK)
  • Jedná se o projekty, které jsou zjednodušené ve svém vykazování
  • Není předkládáno a ze strany MŠMT kontrolováno účetnictví projektu


Na základě zkušeností s desítkami projektů z Šablon v OP VVV a spoluprací na dalších projektech financovaných z fondů EU pracovníci Portedo o.p.s. vypracovali systém spolupráce se školami, který umožňuje nastavit projektové řízení podle potřeb jednotlivých škol (míru zapojení pracovníků Portedo o.p.s. do projektu určuje vedení školy).

Na základě spolupráce se školami v posledních letech (z toho bylo 34 ZUŠ) nabízíme následující služby:

Konzultace projektů před podáním žádosti.

Podání žádosti v systému IS KP.

Kompletní management projektů v IS KP a IS ESF a v případných návazných systémech (podání a opravy monitorovacích zpráv, komunikace s administrátory MŠMT, žádosti o platbu a finanční vypořádání projektů, ad.)

Pomoc s finančním řízením projektů.

Možnost školení projektovým manažerů z jednotlivých škol.

Vytvoření aplikace, která zjednoduší práci s podklady k vykazování projektů ‒ kontrola duplicity, součty odpracovaných hodin, veškeré formuláře k vykazování projektu na jednom místě a s automatickými kontrolami, automatické zakládání portfolií učitelů a další funkce usnadňující projektové řízení.

Registrace

Mám zájem o spolupráci na projektu Šablon I OP JAK

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou