Tuto aktivitu jsme realizovali ve spolupráci s nízkoprahovým centrem Ponton, z. s. Akce byla určena pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v Plzni, workshopu se účastnilo 11 dětí.

V prvním bloku představila Tereza Stupková účastníkům hudebně-divadelní hry, které měly za cíl probudit v dětech schopnost rytmické a vokální improvizace a především vzájemné spolupráce. Konkrétně se jednalo o hru „Hejá hají“, dramatickou improvizaci „Jsem, beru“ a hudební improvizace jednotlivců s následující souhrou celé skupiny. Hudební improvizace byla aktivita, která žáky zaujala nejvíce. Přesto bylo nezbytné několikrát vysvětlit, že během improvizace by nemělo vznikat nic známého, ale něco úplně nového. Jakmile žáci toto pravidlo pochopili, vznikaly velmi povedené etudky a celá skupina pracovala ve vzájemné souhře.

Druhý blok vedla profesionální jazzová zpěvačka Mirka Nowak, která zahájila výuku prací s dechem, vysvětlila termín dynamika. Poté děti zkoušely zpívat v různých dynamických úrovních, včetně nejslabší možné dynamiky. Lektorka sama předvedla několik úryvků z jazzových standardů. Následovaly vokální improvizace dětí a společný zpěv s rytmickým doprovodem.

Třetí částí provázela zkušená pedagožka Štěpánka Lišková. Lektorka si přivezla velké množství etnických nástrojů. Výuku zahájila na tibetské mísy. Děti nejprve hledaly nejkrásnější tón, poté zkoušely další techniky hry. Došlo též na krátký výklad fyziky – názornou ukázku šíření zvukových vln v tibetské míse naplněné vodou. Dále lektorka představila několik exotických hudebních nástrojů. Poslední část výuky se zaměřila na perkusivní bicí nástroj djembe. Lektorka děti rozdělila do tří skupin. Postupně s každou skupinou nacvičila rytmické modely (paterny). Poté se vše secvičilo dohromady. Výsledkem byla výrazně rytmická etnická kompozice, kterou si účastníci velmi užili.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení