Workshopy improvizace na ZUŠ vedl varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý. V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem sedm workshopů, první z nich byl určen učitelům ZUŠ Sedlčany.

Každý workshop byl naplánován a koncipován jako setkání hudebníků zaměřené na výuku improvizace ve všech hudebních specializacích, obzvláště s ohledem na hudební rozvoj žáků, včetně žáků se SVP. V první části se přednášející vždy zaměřil na oblast hudební teorie a předával informace určené pro odborně vzdělané posluchače. Další blok workshopu už byl praktický ‒ lektor učitelům-hudebníkům umožnil vyzkoušet si nejprve u klavíru a později u dalších hudebních nástrojů různé techniky hudební improvizace. Jednalo se o tzv. programovou improvizaci, při níž si přítomní učitelé vyzkoušeli možnost improvizovat volně, vzletně a beze strachu, tj. „osvobozeně“ od stávajících hudebních znalostí a zkušeností.

V dalším bloku workshopu improvizace se účastníci zaměřili na polyfonní zvukové vyjádření v předdefinovaných strukturách, na vytváření hudebních skvrn a pokračovali v improvizaci podle jednoduchých pravidel. Poté se přešlo k improvizaci na reálná hudební témata (lidové písně, populární melodie, artificiální skladby apod.). Lektor zapojoval do improvizace kadence, další stupně různých tónin atd. Každý z workshopů byl zakončen diskusí, která nejen doplnila informace představené lektorem, ale pomohla také lektorovi formulovat texty do didaktických materiálů a e-learningových kurzů. (Pavel Černý byl spoluautorem didaktických textů k výuce improvizace.)

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení