V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Workshop 10. 5. se konal v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pod vedením pedagožky ZČU Štěpánky Liškové. Lektorka představila metody výuky, které obsahovaly hudební nástroje, zpěv a pohyb. Vše bylo na téma subsaharské a indické klasické hudby. Účastníci si osvojili aktivizační metody k poslechu etnické hudby. Byla zde také možnost vyzkoušet si etnické nástroje(např. kastaněty nebo djembe). Workshop se přizpůsoboval dle požadavků a nápadů účastníků, každý se mohl efektivně zapojit.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení