V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 7. 2. se zaměřil na výuku žáků se zrakovým postižením na ZUŠ (specifika výuky těchto žáků a možnosti jejich zapojení do výuky na ZUŠ). Seminář vedl ředitel ZUŠ I. Hanuše Miloslav Tengler, který má dlouholeté zkušenosti s výukou žáků se zrakovým postižením a nevidomých.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení