V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 6. 5. byl první (ze dvou seminářů) na ZUŠ Studénka. Lektor se zaměřil na výuku žáků se zrakovým postižením na ZUŠ (specifika výuky těchto žáků a možnosti jejich zapojení do výuky na ZUŠ). Seminář vedl ředitel ZUŠ I. Hanuše Miloslav Tengler, který má dlouholeté zkušenosti s výukou žáků se zrakovým postižením a nevidomých.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení