V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 12. 2. v ZUŠ Klášterec nad Ohří se zaměřil na využití technologií ve výuce na ZUŠ. Lektor Robert Mimra představil možnosti práce s e-larningovými kurzy a využití iPadů ve výuce. Podrobnější informaci získali účastníci díky dvěma webinářům ‒ první se zaměřil na práci s iPady včetně využití class managementu (aplikace Třída), lektorem byl Jan Jílek. Druhý webinář vedl Milan Khas, který představil možnosti využití e-learningových kurzů ve výuce na ZUŠ. Tyto možnosti demonstroval na e-kurzu Hudební nauky pro žáky se SVP.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení