V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 29. 1. se věnoval využití technologií ve výuce na ZUŠ (jednalo se o 5. seminář z cyklu šesti seminářů). Lektory semináře byli Jaroslav Musil a Robert Mimra. Učitelé ZUŠ Liberec a ZUŠ Český Dub získali komplexní informaci o technologických možnostech využitelných v umělecké výuce, o aplikacích a softwarech pro výuku a o využití e-learningu v uměleckém vzdělávání.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení