V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 15. 1. se věnoval využití technologií ve výuce na ZUŠ. Lektorem semináře byl Vladimír Vondráček, ředitel ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. Lektor nabídl učitelům informace k využití iPadů v umělecké výuce. Součástí semináře byly také informace ke Google aplikacím, které je možné používat ve výuce. Informace byly rozloženy do tří navazujících seminářů, které se uskutečnily v ZUŠ H. Salichové v Ostravě-Polance nad Odrou (seminář 15. 1. byl druhý z této řady).

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení