V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 14. 2. se věnoval využití technologií ve výuce na ZUŠ (jednalo se o 1. seminář z cyklu šesti seminářů). Lektory semináře byli Jaroslav Raušer a Robert Mimra. Učitelé ZUŠ Jeseník získali informace možnosti o DAW systémech obecně, včetně propojení notačních programů a zvukových střižen. Byly představeny ukázky žákovských prací zvukové tvorby. Dále byl představen e-kurz hudební nauky, který je připravován v rámci projektu. V praktické části účastníci zkoušeli základní práci se softwarem Ableton, konkrétně editace hudby a zvuků a propojení s MIDI soubory. Bylo vyzkoušeno propojení s MIDI klávesnicí a lektor podal informaci o dalších možných periferiích propojitelným s Abletonem. Účastníci také pracovali s notačním programem MuseScore, zkoušeli základní funkce programu.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení