V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 26. 9. se věnoval využití technologií ve výuce na ZUŠ. Lektorem semináře byl Jaroslav Raušer. V první části workshopu byly představeny možnosti DAW systémů obecně, včetně propojení notačních programů a zvukových střižen. Byly představeny ukázky žákovských prací zvukové tvorby. Poté se rozvinula diskuse o výuce žáků ve zvukové tvorbě a v oboru EZHZT (Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba). V praktické části účastníci zkoušeli základní práci se softwarem Ableton, konkrétně editace hudby a zvuků a propojení s MIDI soubory. Prakticky jsme vyzkoušeli propojení s MIDI klávesnicí. Lektor informoval o dalších možných periferiích, které jsou propojitelné s Abletonem.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení