V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Workshop 14. 6. vedla Markéta Pastorová, vedoucí oddělení Umění a kultura Národního pedagogického institutu ČR. Workshop se konal v ZUŠ I. Hurníka v Praze 2. Lektorka vedla workshop interaktivně s cílem propojovat problematiku minimálních výstupů ve vztahu ke konkrétním pedagogickým situacím. Workshop byl zaměřen jak na teoretické poznatky, tak na zkušenosti pedagogů z přímé praxe.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení