V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Workshop 26. 4. se konal v ZŠ Husova v Brně. Lektory byli Pavel Sochor a Ludmila Fidlerová. Cílem workshopu bylo podpořit inkluzivní vyučování ve výtvarné výchově a výtvarném oboru ZUŠ. Lektoři účastníkům představili možnosti kresby i malování, systematicky roztřídil výtvarné techniky podle stupňů obtížnosti, čemuž do značné míry odpovídají i možnosti jejich uplatnění v inkluzivní výuce na uměleckých i obecných školách. Účastníci na konci workshopu diskutovali o využití těchto znalostí a dovedností ve své pedagogické praxi.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení