Součástí projektu byl také záznam některých aktivit na video a školení Videozáznam školní akce. Realizátorem, lektorem a garantem aktivity 4.5.8 byl Vladimír Beran, pedagog ZUŠ Police nad Metují.

Bylo pořízeno několik desítek „videoklipů“ z 21 akcí projektu. Některé videozáznamy byly vytvářeny společně s žákem se SVP, tvorba videí tak byla zároveň výukou. Videozáznamy pilotních hodin pomohly autorům metodických a didaktických materiálů vytvářených v rámci projektu. Průběžná videodokumentace pomohla realizátorům projektu s organizací dalších aktivit. Především však videa slouží jako příklady dobré praxe pro učitele. Část videí je volně dostupná na webových stránkách projektu, další videa jsou vzhledem k ochraně osobních údajů ke zhlédnutí v neveřejné sekci webu, resp. neveřejném Youtube kanálu projektu.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení