Poslední středu v červnu se ve Studiu Alta v Praze-Holešovicích uskutečnila závěrečná prezentace školních projektů žáků ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7. Na akci se představili další aktivity žáků této školy (mimo projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti).

Žáci s učiteli a umělci připravili na ZŠ Strossmayerovo nám. dva školní projekty. První z nich byl nazván Ronja na Strossu a pracoval s divadelními prostředky. Ve fázi plánování se rozhodli učitel Martin Provazník a herečka Jana Štíplová zaměřit projekt na problematiku mezilidských vztahů (ve třídě, mezi spolužáky a kamarády, v rodině i dalších kolektivech), spolupráce, rozvoje soustředění, hledání vlastního názoru a jeho obhajoby. Dále bylo cílem rozvíjet komunikační kompetence žáků, a to především slovní a písemné vyjadřování (slovní zásoba, mluvení na veřejnosti s přípravou i improvizovaně, seznámení se s různými literárními žánry a jejich vyzkoušení si v praxi).

Druhý projekt se jmenoval TrashART. Cílem projektu bylo naučit žáky tvořit jinak a přemýšlet nad ekologií a odpadem, který vyprodukují, a jeho tříděním. Žáci se SVP v rámci projektu pracovali jak samostatně, tak především v týmech. Rozřazování všech žáků do skupin se měnilo a vycházelo z náhodného výběru nebo z dovednostního/znalostního klíče. Na úvodní hodině se žáci formou prezentace seznámili se základní myšlenkou i cíli projektu a byla jim představena tvorba současných umělců, kteří využívají odpad při své práci. Žáci inspirováni touto prezentací následně vytvářeli myšlenkovou mapu pro naplánování vlastních aktivita seznámili se s materiály pro uměleckou práci (plasty, papír, sklo aj.).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení