V rámci projektu jsme uspořádali tři soustředění školních souborů. První soustředění se konalo v listopadu 2017 v Pasekách nad Jizerou 16. až 19. 11. 2017. Soustředění se účastnili žáci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy (celkem 38 žáků, z toho 4 byli žáci se SVP). Inkluzivní skupina žáků se věnovala různým možnostem studia orchestrálních partů včetně symfonické techniky souborové hry. Žáci se věnovali hře z listu, kreativní tvůrčí práci při realizaci vlastních interpretačních variant studovaných skladeb. Harmonogram soustředění byl rozdělen do celkem sedmi zkoušek. Žáci byli na některých zkouškách rozděleni do 12 sekcí, kde se věnovali individuální a skupinové přípravě.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení