Soustředění hudební improvizace jsme pořádali v ZUŠ Jihlava. Akce se zúčastnilo celkem 15 dětí, z toho 9 bylo žáky ZUŠ Jihlava a 6 dětí přijelo z dalších měst. Ubytování bylo zajištěno v penzionu zhruba 3 kilometry za Jihlavou. Penzion nabídl ubytovaným veškeré pohodlí, zahrada a rozsáhlé prostory v okolí penzionu umožnily nerušenou přípravu kulis a kostýmů. Obědy a večeře byly zajištěny v restauraci nedaleko od místa konání soustředění.

Pro realizaci soustředění byly k dispozici dva koncertní sály a osm učeben ZUŠ Jihlava. Tak byla umožněna také individuální příprava žáků. Účastníci byli první den rozděleni do dvou skupin. První skupinu vedla Marcela Slaná, která s žáky připravovala hudebně-divadelní pásma, rozvíjela improvizační dovednosti žáků, vedla je také k zápisu not, rozvoji intonace a rytmu. Druhou skupinu vedl Robert Mimra, který s účastníky pracoval na opeře (malém singspielu) na motivy knihy Geralda Durrella Mluvící balík. Třetí den odpoledne vedl obě skupiny lektor Vojtěch Šembera, který se zaměřil na zpěv a správné dýchání. Pátý den soustředění byl dopoledne uspořádán koncert, kde účastníci představili své skladby a předvedli improvizace v intencích toho, co se během soustředění naučili.

Akce se zúčastnili dva žáci se SVP. Lektoři tak pracovali s inkluzivními skupinami žáků. Program byl uzpůsoben těmto žákům se SVP. Učitelé ZUŠ Jihlava se soustředění účastnili formou náslechů. Průběžně byli lektory informováni o využitých metodách výuky. V pauzách mezi jednotlivými bloky výuky měli možnost s lektory hovořit.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení