Aktivita 4.5.8 byla zaměřena na videozáznamy aktivit škol. Konkrétně se jednalo o pořízení několika desítek „videoklipů“ z 21 akcí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Některé videozáznamy byly vytvořeny ve spolupráci s žákem se SVP.

Druhou částí aktivity 4.5.8 byla školení Videozáznam školní akce. Lektor Vladimír Beran realizoval celkem 4 školení v roce 2020. Učitelům ZUŠ Jihlava nabídl dvě navazující školení. První školení bylo zaměřené na základy pořízení videozáznamu a jeho následného zpracování do publikovatelné podoby co nejjednodušším způsobem prostřednictvím mobilního zařízení. Natáčení i zpracování videozáznamů proběhlo na tabletech iPadPro a jejich programovém vybavení. Součástí školení byla práce s videostřižnou, základy filmové řeči, příprava natáčení (storyboard), práce s titulky, uložení dat. Součástí školení bylo také představení metodických materiálů, které byly vytvořeny v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení