Cílem této aktivity bylo navázat hlubší spolupráci mezi školami různých typů a stupňů. Proto jsme uspořádali dvě setkání. První z nich se konalo 26. 3. 2019 v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Cílem bylo vytvořit autorské týmy pro tvorbu didaktických materiálů. V jednotlivých týmech se setkali vysokoškolští pedagogové s autory-učiteli ze ZUŠ, ZŠ a dalších typů škol. Setkání podpořilo také spolupráci učitelů a pedagogů různých typů a stupňů škol v rámci jiných aktivit projektu.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení