Aktivita spolupráce učitelů a umělců se inspirovala konceptem kreativních partnerství. Do této aktivity se zapojili učitelé ZŠ a umělci-učitelé ZUŠ. Každý tandem (učitel ZŠ a umělec) společně vytvořil školní projekt – s žáky pracovali během celého školního roku 2018/2019. Aktivita byla určena pro celé třídy s důrazem na individuální přístup k žákům, včetně žáků se SVP. Touto aktivitou jsme podpořili spolupráci ZŠ a ZUŠ nejen ve výuce uměleckých předmětů, ale i v mnoha všeobecně-vzdělávacích předmětech. Učitelé využili principů tzv. kreativního partnerství umělců a pedagogů, kdy smíšené týmy vytvářejí kreativní pojetí výukových hodin.

Součástí příprav a reflexe této aktivity byly také tzv. minikonference, setkání a semináře pro učitele. Setkání 20. 2. se konalo ve Skautském institutu v Praze 1. Na tomto setkání učitelé představili své školní projekty a popsali, jak probíhá jejich realizace.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení