Setkání zástupců ZUŠ a ředitelů konzervatoří se uskutečnilo 19. 11. 2019 na Konzervatoři J. Deyla v Praze. Zástupci ZUŠ a koordinátoři projektu představili aktivity, které se uskutečnily v letech 2018 a 2019 a byly určeny pro žáky a učitele konzervatoří. Prezentovány byly studentské hospitace, semináře pro žáky konzervatoří, evaluace ŠVP konzervatoří (především částí popisujících pedagogické předměty).

Nově navázané kontakty mezi školami různých typů a stupňů umožní v budoucnu efektivněji diskutovat o možnostech spolupráce, a to včetně systematické podpory žáků se SVP, kteří přecházejí ze základního vzdělávání na střední školy a konzervatoře, případně ze SŠ na VŠ. Komunikace zástupců škol v budoucnu může vytvořit podhoubí pro další projekty zaměřené na tento cíl.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení