Dne 8. 12. se v prostorách pěveckého sboru Rolnička v Praze 1 uskutečnilo setkání 9 žáků, z toho byli 4 žáci se SVP. Ve skupině se pracovalo se třemi žáky s Downovým syndromem. Tato skupina dětí tak byla v unikátním složení a díky tomu bylo možné vyzkoušet různé specifické metody výuky a také otestovat běžné metodiky v takto heterogenní skupině. Lektory byli Radka Dimitrovová, Pavel Humhal a Robert Mimra.

První blok se věnoval hudební tvorbě a rozvoji kreativity. Robert Mimra vycházel z podkladů k realizovanému singspielu Mluvící balík (soustředění improvizace v červenci 2019 v Jihlavě). Na elementární úrovni se do tvořivých aktivit zapojily také děti s Downovým syndromem. Úkoly a role pro jednotlivé děti byly výrazně diverzifikovány. Druhý blok vedla speciální pedagožka a sbormistryně Radka Dimitrovová, která se zaměřila na základní návody, jak pracovat s dechem, tvořením tónů, s výslovností. Formou her se podařilo přirozeně zapojit všechny žáky ze skupiny, pracovalo se s hudební improvizací. Na závěr seděti naučily krátkou písničku, kterou vytvořili účastníci letního soustředění hudební improvizace v Jihlavě.

Doplňující program se týkal výtvarné práce s využitím iPadů. Tento blok vedl pedagog a akademický sochař Pavel Humhal, který vybral vhodné aplikace pro výtvarnou tvorbu. Až na jednoho z žáků, který měl individuální program, si děti poradily se základním ovládáním. V další části se již účastníci věnovali výtvarné tvorbě. Výstupem jsou digitálně výtvarné práce dětí. Tato aktivita je důkazem toho, že každý učitel ZŠ/ZUŠ se správným metodickým vedením je schopen pracovat s inkluzivní skupinou, kde bude i větší počet žáků se SVP. V případě potřeby je vhodné zapojit asistenta pedagoga, kterého zatím využívají učitelé ZUŠ ve výuce zcela výjimečně (je to dáno dosud pro ZUŠ nepraktickým nastavením úvazku a podmínek pro asistenty pedagoga).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení