V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

V rámci projektu jsme realizovali také seminář, který představil Metodický portál RVP.CZ. Lektorkou byla Pavlína Hublová, vedoucí Metodického portálu, která představila možnosti portálu, jednotlivé sekce a potenciál pro učitele uměleckých škol. Součástí semináře bylo také představení e-learningových kurzů, které byly vytvářeny v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (e-kurzy v LMS Moodle představil Robert Mimra). Seminář 24. 11. se konal v Gymnázium a Hudební škole hl. m. Prahy.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení