V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 12. 6. vedl Robert Mimra na ZUŠ Ch. Masarykové v Praze 6. Tématem semináře pro vedoucí pracovníky ZUŠ bylo využití projektového managementu v řízení škol a práce s projekty škol.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení