V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 27. 4. byl určen učitelům SZUŠ Natanael a konal se v Českém Krumlově. Seminář vedla lektorka Lucie Valentová a učitele seznámila s principy inkluze a možnostmi aplikace společného vzdělávání na uměleckých školách.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení