V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 26. 2. v ZUŠ Poděbrady vedl lektor Robert Mimra. Ve své prezentaci se zaměřil na využití principů projektového managementu v řízení základních uměleckých škol. Představil také webové manažerské systémy a aplikace, které je možné využít v řízení škol i pro vedení projektů například z Šablon II.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení