V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 19. 5. se konal ve Střední pedagogické škole Karlovy Vary. Lektorkou byla Šárka Káňová. Tématem semináře byly specifika komunikace se žáky se SVP. Obsah semináře vycházel z připravovaných metodických materiálů, které byly vytvářeny jako jedna z hlavních aktivit projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Seminář vycházel z předpokladu, že dnešní generace mladých lidí s postižením může v porovnání se situací lidí s postižením starších generací o sobě rozhodovat a ovlivňovat svůj život podstatně více, než tomu bylo dříve. I přesto se tito lidé stále potýkají s mnohými bariérami, které jim v naplňování jejich práv brání (Káňová 2016).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení