V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 18. 5. se konal v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Lektorkou byla Šárka Káňová. Tématem semináře byly specifika komunikace se žáky se SVP. Obsah semináře vycházel z připravovaných metodických materiálů, které byly vytvářeny jako jedna z hlavních aktivit projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Seminář vycházel z předpokladu, že dnešní generace mladých lidí s postižením může v porovnání se situací lidí s postižením starších generací o sobě rozhodovat a ovlivňovat svůj život podstatně více, než tomu bylo dříve. I přesto se tito lidé stále potýkají s mnohými bariérami, které jim v naplňování jejich práv brání (Káňová 2016).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení