V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 9. 10. vedl Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov, který se tématu profesních portfolií věnuje dlouhodobě. Seminář se konal v ZUŠ Odry. Lektor seznámil učitele s poznatky o tvorbě profesního portfolia na ZUŠ a o jeho souvislostech s legislativou a budoucí kariérou. Významně se věnoval motivaci učitelů k tvorbě portfolia. Účastníci poznali mnoho věcných argumentů pro využití profesního portfolia při rekapitulaci profesního života nebo dosažených výsledků pedagoga a bude jim podrobně představen jako nenahraditelný nástroj pro plánování profesního rozvoje.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení