V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 7 seminářů pro žáky konzervatoří. Z toho 3 semináře měly za cíl seznámit studenty konzervatoří s problematikou inkluze na základních uměleckých školách a odkrytí námětů, jaký prostor se pro inkluzivní přístup na školách uměleckého směru pro studenty otevírá, pokud si zvolí po studiu pedagogickou dráhu např. na ZUŠ. Další 4 semináře se zaměřily na seznámení studentů s historií a současností základního uměleckého vzdělávání, se základními principy, na kterých byla v předcházejících letech uskutečňována reforma v tomto druhu škola otevření tématu inkluze. Dále lektor představil analýzu předností, nedostatků, příležitostí i hrozeb, vytvořenou před spuštěním kurikulární reformy, struktura RVP ZUV, principy, na nichž je základní kurikulární dokument postaven, význam klíčových kompetencí, parametry a zákonitosti tvorby školních výstupů ad.

Na realizaci semináře 24. 4. na Pražské konzervatoři se podíleli dva lektoři. Lucie Valentová je pedagožkou ZUŠ Praha 10-Hostivař, která se věnuje inkluzi v uměleckém vzdělávání dlouhodobě. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Praha 10-Hostivař, byl vedoucím autorského týmu pro tvorbu RVP ZUV a jako lektor se věnuje tématu řízení škol mnoho let.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení