V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 7 seminářů pro žáky konzervatoří. Z toho 3 semináře měly za cíl seznámit studenty konzervatoří s problematikou inkluze na základních uměleckých školách a odkrytí námětů, jaký prostor se pro inkluzivní přístup na školách uměleckého směru pro studenty otevírá, pokud si zvolí po studiu pedagogickou dráhu např. na ZUŠ.

Lektorkou semináře byla Lucie Valentová, pedagožka ZUŠ Praha 10-Hostivař, která se věnuje inkluzi v uměleckém vzdělávání dlouhodobě. Seminář 2. 4. se konal na Konzervatoři J. Deyla v Praze.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení