V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 7 seminářů pro žáky konzervatoří. Z toho 4 semináře se zaměřily na seznámení studentů s historií a současností základního uměleckého vzdělávání, se základními principy, na kterých byla v předcházejících letech uskutečňována reforma v tomto druhu škol a otevření tématu inkluze. Dále lektor představil analýzu předností, nedostatků, příležitostí i hrozeb, vytvořenou před spuštěním kurikulární reformy, struktura RVP ZUV, principy, na nichž je základní kurikulární dokument postaven, význam klíčových kompetencí, parametry a zákonitosti tvorby školních výstupů ad.

Lektorem semináře byl Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Praha 10-Hostivař. J. Stárek byl vedoucím autorského týmu pro tvorbu RVP ZUV a jako lektor se tématu řízení škol věnuje mnoho let. Seminář 25. 3. se konal na Konzervatoři J. Deyla v Praze.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení