V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 9. 1. vedli Robert Mimra, Vladimíra Křenková a Gabriela Gyömberová. Tématem semináře pro učitele ZŠ Propojení v Sedlčanech byla spolupráce učitelů a umělců v rámci výuky na základních školách. Lektorky s lektorem účastníkům představili zkušenosti z realizace aktivity 3.2 (spolupráce učitelů a umělců) projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení