V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Seminář 27. 3. v ZUŠ Rýmařov se zaměřil na využití e-learningu ve výuce na ZUŠ. Lektoři Robert Mimra a Jan Topinka představili možnosti e-learningu na e-kurzu hudební nauky pro žáky se SVP. Tento kurz je vytvořen v LMS Moodle. Lektoři představili další možnosti tohoto systému, které jsou využitelné ve výuce základních uměleckých škol.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení