V rámci projektu byly uspořádány dva semináře na téma výuka skladby na ZUŠ. Druhý seminář 26. 2. v ZUŠ Veveří v Brně uvedl Robert Mimra, který představil projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti a aktivity, jež projekt nabízí učitelům skladby a improvizace. Další program vedl Ivo Medek spolu s Markétou Dvořákovou. Oba lektoři předali přítomným učitelům ZUŠ své zkušenosti z projektu Slyšet jinak, který se věnuje hudební tvořivosti dětí již mnoho let. Seminář poskytl učitelům nejen základní informace o výuce skladby(tempo, dynamika, frázování, instrumentace žákovské skladby, zhudebnění textu), ale i přesah tohoto oboru ‒ například improvizace na podklad z elektronické hudby, „malování“ zvuku (popis zvuku nebo vyjádření dojmu ze zvuku), tvorba příběhů podle zvukové stopy (ikonický způsob). Lektoři nabídli učitelům své tipy, jak udělat žákovské skladby zajímavější ‒ např. použít liché metrum (5/8 apod.), do pravidelného rytmu vložit nějaké ozvláštnění a nepravidelnost (prodloužení/zkrácení, vložení pauzy, vynechání doby…), k doprovodu melodického hlasu nebo zpěvu nepoužívat jen klavír, ale další harmonické nástroje (kytara, akordeon ad.). Pokud se zhudebňuje text, přemýšlet nad jeho strukturou, a je-li to vhodné, vložit nejen předehru a dohru, ale i mezihry (instrumentální část může být rozsáhlejší než plocha určená zpěvu). Ve skladbě používat nejen dur/moll tonalitu, ale i módy ‒ libovolné výběry tónů. Přemýšlet nad procesem komponování s žáky ‒ lektoři hovořili o procesualitě, tedy sledování co nejvíce parametrů skladby a jejich organizaci (nejen délka a výška tónu, ale i opakování rytmických patternů, struktura dynamiky, instrumentace ad.).

Inspirace k výuce skladby na ZUŠ najdete níže v publikaci, oddíl D - Podněty k výuce skladby na ZUŠ.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení