V rámci projektu byly uspořádány dva semináře na téma výuka skladby na ZUŠ. Konkrétně se jednalo o dva semináře k výuce skladby na ZUŠ, které byly uspořádány 6. 6. 2019 v ZUŠ Hradec nad Moravicí a 26. 2. 2020 v ZUŠ Veveří v Brně. První ze seminářů vedl Robert Mimra. Seminář se věnoval těmto tématům: ochota ředitelů ZUŠ otevřít obor skladba jako druhé studijní zaměření na ZUŠ, organizace a metody výuky skladby na ZUŠ, spolupráce s dalšími učiteli, výuka žáků se SVP v oboru skladba. Byly podrobně prodiskutovány podmínky a nároky, které otevření výuky skladby na ZUŠ představuje. Vzhledem k tomu, že diskutující byli sami učitelé na ZUŠ, výsledkem této odborné diskuse byl poměrně jasný obraz vzdělávací praxe ZUŠ v této oblasti. Lektor představil obor skladba na ZUŠ také jako jeden z nejvíce proinkluzivních uměleckých oborů.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení