V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

V rámci projektu jsme realizovali také 4 semináře, které se zaměřily na výuku s využitím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) ve výuce na ZUŠ a v hudební výchově ZŠ a SŠ. Semináře vedl Zdeněk Vašíček, zkušený lektor, jenž se dlouhodobě metodou CLIL zabývá. Seminář 25. 4. se konal v ZUŠ Tišnov.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení