V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti jsme uspořádali velké množství vzdělávacích aktivit. Na učitele a ředitele ZUŠ jsme cílili v aktivitě 4.5, kam jsme zařadili semináře k metodě CLIL, vzdělávání žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, školení Videozáznam školní akce, kurzy filmové a audiovizuální výchovy, setkání učitelů různých typů a stupňů škol. V aktivitě 4.5 jsme také uspořádali celkem 39 workshopů a seminářů na různá témata podle požadavků spolupracujících škol.

Lektorem workshopu 29. 11. pro učitele ZUŠ Brušperk byl Aleš Dvořák, zkušený zvukový mistr a pedagog Hudební fakulty AMU v Praze. Workshop byl zaměřen na práci se zvukem v prostředí základních uměleckých škol. Lektor učitelům a dalším pracovníkům ZUŠ nabídl základní informace a triky, které školám pomohou zlepšit kvalitu audionahrávek z výuky, koncertů a dalších akcí.

publikace
Žádné relevantní publikace.
Galerie
Žádná galerie k zobrazení