Pilotní hodiny dramatického strukturování vedla v dubnu a květnu 2019 lektorka Barbora Sklenáková na ZŠ Staňkov, kde uspořádala celkem 8 pilotních hodin. Dramatické strukturování je metoda, jejímž základem je příběh (obsahující konflikt, potřebu rozhodování), do něhož jednotliví účastníci vstupují pomocí technik dramatické výchovy v konkrétních rolích. Dochází tak k rozvíjení příběhu, ale také k odkrývání významů a souvislostí. Každá z jednotlivých lekcí má konkrétní téma, kterému odpovídají použité dramatické a divadelní techniky a postupy (živé obrazy, hra rolí, práce s textem apod.).

Zkušenost z výuky s žáky se SVP i intaktními žáky v inkluzivních skupinách je dalším učitelům nabízena v PDF publikaci. Strukturované drama je možné využít v rámci uměleckých předmětů, českého jazyka, občanské výchovy, ale i dalších všeobecně vzdělávacích předmětech na ZŠ a gymnáziích. Tato metoda může posloužit také učitelům literárně-dramatického oboru ZUŠ.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení