Cílem modulu bylo nabídnout v rámci mezinárodních letních hudebních kurzů Ameropa (a jejich Youth programu) prostor žákům se SVP. Těmto žákům a jejich rodičům byla na kurzech poskytnuta podpora z projektu, přítomnost speciálního pedagoga a asistentů zajistila bezpečný průběh kurzů pro žáky se SVP a ostatní účastníky.

Kurzy byly rozdělené na sólové mistrovské kurzy (pro starší účastníky) a Youth program pro děti do 14 let. Sólových kurzů se zúčastnili 3 studenti se SVP, Youth programu 6 žáků se SVP a 2 žáci, kteří byli na hranici SVP. V rámci Youth programu byla nabídnuta celá škála aktivit, které se děti účastnily. Kromě svého hlavního oboru a korepetic, kam docházeli jednotlivě, měli žáci společný program. V rámci společného programu byli rozděleni do skupin, které se střídaly na výtvarném programu, notačním programu a kreativním programu. Mezi programy nechyběly hry ani odpočinek.

Součástí kurzů byl doplňkový program. Výtvarný program proběhl v galerii Crux pod vedením Barbory Schneibergové a malířky a pedagožky Viktórie Rampal Dzurenko. Kreativní program pěstoval celou škálu dovedností dětí – pohyb, řeč, zpěv, hru na nástroj, aby vytvořily svůj vlastní osobitý hudební jazyk. Inspirace vycházely z obrazů, hudby, rytmu, tance a řeči. Další doplňkový program byla výuka notačního programu MuseScore.

Součástí aktivity byly odpolední mistrovské kurzy se známými osobnostmi (například Kateřinou Englichovou nebo Jaroslavem Svěceným). Kurz byl uzavřen veřejným koncertem účastníků na zámku v Brandýse nad Labem.

Celkem se účastnilo Youth programu přes 40 dětí do 14 let, žáci se SVP byli do této skupiny plně zapojeni. K dispozici byli žákům se SVP asistenti a speciální pedagogové pod vedením Magdaleny Gracerové. Kurzy proběhly bez problému a zcela naplnily svůj cíl.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení