Letní výtvarné dílny se uskutečnily na katedře výtvarné výchovy a kultury (KVK) FPE ZČU Plzeň ve dvou cyklech 2x 3 dny,které se zopakovaly druhé léto s tou změnou, že skupiny dětí se zúčastnily dílny s opačným programem. Dílen se zúčastnily 2 skupiny žáků – v jedné byl přítomen žák s PAS a druhou tvořila skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věkovém rozpětí 7–15 let v počtu cca 12 dětí. Kurzů se zároveň zúčastnili pedagogičtí asistenti z řad studentů KVK, osobní pedagogický asistent žáka s PAS a vychovatelé z nízkoprahových center, kam docházejí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Počet asistentů se odvíjel od náročnosti realizovaných aktivit, neboť program se odehrával jak v prostoru ateliéru KVK, tak ve venkovním prostředí.

Obsahem kurzů byly výtvarné tvůrčí činnosti zaměřené na rozvíjení smyslové citlivosti, rozvíjení komunikačních účinků a uplatňování subjektivity. Tyto činnosti byly vzájemně provázány a probíhaly v rovině vnímání, tvorby a interpretace.

Základním tématem kurzů bylo poznání významu unikátní jedinečnosti a neopakovatelnosti každého lidského jedince jak ve své tělesné jedinečnosti, tak duševní originalitě, pro obohacení a rozvíjení kulturně-společenské podstaty lidské společnosti. Konkrétním obsahem kurzů bylo seznámení s grafickými technikami (dílna „Tisk“) a artefiletický projekt s prvky land artu a prostorové tvorby (dílna „Golem, nebo člověk?“).

Průběh a výsledky realizace dílen vedly k zajímavým úvahám o tom, jak efektivní podpůrná opatření ze strany pedagogů, asistentů a volba vhodných technik a materiálu mohou vést k nadprůměrným až neočekávaným výsledkům toho, jakých konkrétních výstupů jsou žáci se SVP schopni.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení