Ve spolupráci s Hudebním gymnáziem hl. m. Prahy, ZUŠ a taneční konzervatoří Duncan centre jsme od září 2018 do ledna 2019 pořádali kurzy současného tance v pěti na sebe navazujících lekcích. Do inkluzivní skupiny se zapojili také dva žáci se zrakovým postižením. Cílem lekcí bylo rozvíjet schopnost komunikace prostřednictvím tance, objevování nových přístupů k pohybu a vzájemné spolupráce ve skupině tanečníků. Kurzy vedla zkušená lektorka Veronika Šimková ve spolupráci se speciální pedagožkou Renatou Bártovou. Hudební doprovod na kytaru zajistil David Smrž.

O kurzy měli velký zájem intaktní žáci. Pro žáky se SVP však byly tyto kurzy poměrně náročné. Pro realizátory projektu se ukázal taneční obor jako nejtěžší umělecká disciplína pro inkluzi. Je to dáno již specifiky tohoto oboru, který je například pro žáky s poruchou autistického spektra prakticky nedostupný (snad jen nějaká alternativní forma nekontaktního tanečního stylu). My jsme se zaměřili především na žáky se zrakovým postižením, ale bylo velmi náročné je získat pro kurzy v prostorách špičkové taneční konzervatoře.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení