Kurzy audiovizuální a filmové výchovy byly pořádány v Centru podpory uměleckých aktivit Impuls v Hradci Králové. Byly určeny studentům pedagogických fakult, uměleckých VŠ, konzervatoří a učitelům. Účastníci kurzů se seznámili s kompletní metodikou filmové – audiovizuální tvorby a výchovy a vývojem výrazových prostředků audiovize. Kurzy obsahovaly teoretickou i praktickou část. Teoretická výuka se skládala z přednášek a seminářů, z projekcí a následného rozboru významných filmů české i světové kinematografie. Praktická část byla věnována práci s kamerou, natáčení, osvětlování, střihu, problematice příjmu zvuku apod. Účastníci vytvořili několik elementárních praktických cvičení seznamujících se základy audiovizuálního – filmového vyjadřování. Stranou nezůstala ani redakční, dramaturgická a scenáristická příprava. Součástí kurzů byly také informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci tohoto oboru.

Celkem bylo realizováno 14 víkendových kurzů rozdělených do tří semestrů, během kterých se absolventi kurzů naučili pracovat se základními vyjadřovacími možnosti a prostředky filmového jazyka, orientovat se v hlavních etapách vývoje filmu a audiovizuálního vyjadřování, v jeho současných podobách i perspektivě. Absolventi jsou schopni pracovat s dětmi a mládeží v tomto oboru i na různých typech škol a mohou jim pomoci rozvíjet analytické schopnosti i následnou reflexi a schopnost komunikace, především tím, že dokážou zprostředkovat žákům audiovizuální výrazový aparát kinematografie jako individuální tvůrčí zkušenost. Absolventi dokážou vést praktická cvičení a jsou schopni samostatně vytvářet audiovizuální práce (reportáž, dokument, krátký film atd.).

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení