V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se uskutečnilo celkem 12 koncertů. První koncert jsme uspořádali dne 30. 1. 2018 v Sále Milosrdných bratří v Brně. Koncert, který jsme připravili ve spolupráci s NIPOS-Artama, navazuje na koncert, který jsme realizovali v době příprav projektu 25. 10. 2016 v Českém muzeu hudby. Dramaturgie koncertu byla koncipována jako setkání hudby 19. století se skladbami 20. a 21. století. Na koncertě vystoupili žáci brněnských ZUŠ jako sólisté a v orchestru Mladí brněnští sólisté, žesťový soubor žáků ZUŠ A. Doležala a neprofesionální pěvecký sbor Ars Brunensis. Odhadujeme zhruba 75 návštěvníků koncertu, účinkujících bylo 67. Žáci se SVP se zapojili do organizace koncertu.

publikace
Galerie
Žádná galerie k zobrazení